โครงการรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ ประจำปี 2563

📢📢 ประชาสัมพันธ์ 📢📢​

โครงการรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ ประจำปี 2563
ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563

ดาวโหลดไฟล์เอกสาร

ผู้ประสานงาน อาจารย์ปิ่นบุญญา ลำมะนา 085-751-8086