📢📢 ประชาสัมพันธ์ 📢📢​

โครงการรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ ประจำปี 2563ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563

ดาวโหลดไฟล์เอกสาร

1. คำชี้แจงการตอบกฎหมายโครงการวันรพีฯ 2563 2. แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการวันรพีฯ 2563 3. กำหนดการวันรพี 2563

Facebook

ผู้ประสานงาน อาจารย์ปิ่นบุญญา ลำมะนา 085-751-8086