คณะนิติรัฐศาสตร์ 4
ศูนย์บริการท้องถิ่น
previous arrow
next arrow

ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธ์ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์

Wasana Wasana Lertmalao

02/15/2024

คณะนิติรัฐศาสตร์ เข้าร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. คณะนิติรัฐศาสตร์ เข้าร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

Wasana Wasana Lertmalao

02/15/2024

ประกาศคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง ผู้สมัครเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะนิติรัฐศาสตร์ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง ผู้สมัครเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะนิติรัฐศาสตร์ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 ดาวน์โหลดประกาศ : https://drive.google.com/file/d/1kJ18iTsnXpjj7A43vnTLGT8jR647ZYC-/view?usp=drive_link

Wasana Wasana Lertmalao

02/14/2024

Wasana Wasana Lertmalao

02/01/2024

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา คณะนิติรัฐศาสตร์ “18 ปี แห่งการให้ เราก้าวไปด้วยกัน”

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา คณะนิติรัฐศาสตร์ ในโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567

Wasana Wasana Lertmalao

01/18/2024

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอบรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอบรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 (รุ่นที่ 1) ติดต่อสอบถามได้ที่ : 093-141-6146 (อ.ปิ่นบุญญา)

Wasana Wasana Lertmalao

12/22/2023

สัมมนา เรื่อง “บทบาท หน้าที่ อำนาจ และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ 2567”

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย อาจารย์นภัสภรณ์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนา

Wasana Wasana Lertmalao

12/21/2023

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ณัฐพงษ์ ราชมี และตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศผลงานบริการวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ณัฐพงษ์ ราชมี และตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศผลงานบริการวิชาการ

Wasana Wasana Lertmalao

12/21/2023
1 2 11