Author: Jakkathon

ขอแสดงความยินกับ รองศาสตราจารย์ ดร.กฤติญา สุขเพิ่มขอแสดงความยินกับ รองศาสตราจารย์ ดร.กฤติญา สุขเพิ่ม

คณะนิติรัฐศาสตร์ ขอแสดงความยินกับ รองศาสตราจารย์ ดร.กฤติญา สุขเพิ่ม เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมายเอกชน สังกัดสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 🎉🎉 Facebook

แบบสำรวจบริการวิชาการ 2565แบบสำรวจบริการวิชาการ 2565

ขอประชาสัมพันธ์ นักศึกษาคณะนิติรัฐศาสตร์ 📢 ร่วมตอบแบบสำรวจความต้องการรับการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2565 ตามลิ้งค์ Google form ✨ Google  5/5

ขอประชาสัมพันธ์ กลุ่มไลน์นักศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2565ขอประชาสัมพันธ์ กลุ่มไลน์นักศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

ขอประชาสัมพันธ์ ให้ผู้สมัครสาขานิติศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 โหลดคิวอาร์โคดนี้ เพื่อเข้ากลุ่มแอพพลิเคชั่นไลน์

เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ รางวัล Law and Politics Young Citizens Awardsเรื่อง ผลการตัดสินการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ รางวัล Law and Politics Young Citizens Awards

ประกาศคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ รางวัล Law and Politics Young Citizens Awards Facebook

เข้ารับการตรวจเยี่ยมของท่านองคมนตรี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณเข้ารับการตรวจเยี่ยมของท่านองคมนตรี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ และคณะผู้บริหารคณะนิติรัฐศาสตร์ เข้ารับการตรวจเยี่ยมของท่านองคมนตรี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น การเรียนการสอน และวิศวกรสังคมท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม zoomเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564