ประกาศคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์

รางวัล Law and Politics Young Citizens Awards

เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ คณะนิติรัฐศาสตร์ รางวัล Law and Politics Young Citizens Awards

Facebook