ประกาศ การรับสมัครนักศึกษา 2563

[huge_it_slider id=”1 “] มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม Download ประชาสัมพันธ์ถึง น้องๆและท่านผู้ปกครองทุกคนที่สนใจให้บุตรหลานเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบโควต้าพิเศษ คณะฯของเราเปิดรับสมัครนักศึกษาในภาคปกติ 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ระยะเวลาเปิดรับสมัคร : วันที่ 29 ต.ค. – 25 พ.ย. 2562 🚩ช่องทางการรับสมัคร 👉http://admission.reru.ac.th/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : เพจสำนักวิชาการและประมวลผลมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Tel. 043-556004 ติดต่อโดยตรงได้ที่ สำนักวิชาการและประมวลผล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม2550 เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

Jakkathon

10/30/2019

คณะนิติรัฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์สมพร โพธินาม

คณะนิติรัฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์(พิเศษ)นายแพทย์สมพร โพธินาม ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2562

Jakkathon

10/28/2019

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ คณะนิติรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ​ ​ทางคณะนิติรัฐศาสตร์ ได้เข้ารับการประเมิน                                                                                                          […]

Jakkathon

08/16/2019

โครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ ประจำปี 2562

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ ได้จัดโครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ ปี 2562 ณ ห้องกันเกรา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วันที่ 6 สิงหาคม 2562

Jakkathon

08/08/2019

คณะนิติรัฐศาสตร์ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ ณ วันที่ 3-4 สิงหาคม 2562

คณะนิติรัฐศาสตร์ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการของศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โครงการค่ายพัฒนาและเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากล รุ่นที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วันที่ 3-4 สิงหาคม 2562

Jakkathon

08/05/2019

โครงการ นิติรัฐศาสตร์บริการแก่สังคม การจัดการป่าแบบมีส่วนร่วม ณ วันที่25 กรกฎาคม 2562

คณะนิติรัฐศาสตร์ ได้จัดโครงการนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ ป่าชุมชนดงหัน ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 25 กรกฎาคม 2562 โดยมีคณะกลุ่มอนุรักษ์ป่าอาจารย์บุคลากรและนักเรียน เข้าร่วมโครงการ       

Jakkathon

08/02/2019
1 4 5