Month: September 2021

เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ รางวัล Law and Politics Young Citizens Awardsเรื่อง ผลการตัดสินการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ รางวัล Law and Politics Young Citizens Awards

ประกาศคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ รางวัล Law and Politics Young Citizens Awards Facebook

เข้ารับการตรวจเยี่ยมของท่านองคมนตรี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณเข้ารับการตรวจเยี่ยมของท่านองคมนตรี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ และคณะผู้บริหารคณะนิติรัฐศาสตร์ เข้ารับการตรวจเยี่ยมของท่านองคมนตรี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น การเรียนการสอน และวิศวกรสังคมท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม zoomเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564

การประชุมทบทวนแผนเพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565การประชุมทบทวนแผนเพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการประชุมทบทวนแผนเพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณะบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะนิติรัฐศาสตร์ ในวันที่ 3 กันยายน 2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ