ความร่วมมือด้านวิชาการ MOU “เครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ (MOU) “เครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม” กับสำนักงานกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม และสถาบันที่มีการจัดการเรียนการสอนสาขานิติศาสตร์ จำนวน 15 สถาบัน มีความเห็นร่วมกันในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านกฎหมาย รวมถึงความร่วมมือด้านวิจัยและบริการวิชาการทางกฎหมายที่สามารถแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องอัปสรา 2 โรงแรมอมารี ดอนเมืองแอร์พอร์ต กรุงเทพมหานครฯ

Jakkathon

11/27/2020

Thank you party

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ได้รับเกียรติจากท่านคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ กล่าวเปิดงาน Thank you party ครั้งที่ 1 ณ คณะนิติรัฐศาสตร์ เพื่อเป็นการขอบคุณที่ สโมสรนักศึกษา คณะนิติรัฐศาสตร์ ได้เสียเวลาส่วนตน ในการสนับสนุนการดำเนินงาน และการจัดกิจกรรมต่างๆ ด้วยดีเสมอมาhttps://youtu.be/7USIDBX4x-k Facebook Youtube

Jakkathon

11/09/2020