ความร่วมมือด้านวิชาการ MOU “เครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ (MOU) "เครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม"...
Read More

Thank you party

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ได้รับเกียรติจากท่านคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ กล่าวเปิดงาน Thank you party ครั้งที่ 1 ณ คณะนิติรัฐศาสตร์ เพื่อเป็นการขอบคุณที่...
Read More
Top