โครงการรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ ประจำปี 2563

📢📢 ประชาสัมพันธ์ 📢📢​ โครงการรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ ประจำปี 2563ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 ดาวโหลดไฟล์เอกสาร 1.2.3. Facebook ผู้ประสานงาน อาจารย์ปิ่นบุญญา ลำมะนา 085-751-8086

Jakkathon

07/08/2020