เข้ารับการตรวจเยี่ยมของท่านองคมนตรี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ และคณะผู้บริหารคณะนิติรัฐศาสตร์

เข้ารับการตรวจเยี่ยมของท่านองคมนตรี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น การเรียนการสอน และวิศวกรสังคมท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019

ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม zoom
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564