โครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ

ภาพกิจกรรมโครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563
ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
Facebook


Google-plus