ผลการประกวดโครงการต่อยอดและการนำไปใช้ประโยชน์ เครือข่ายแกนนำสถานศึกษา รุ่นที่ ๑

ประกาศ คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เรื่อง ผลการประกวดโครงการต่อยอดและการนำไปใช้ประโยชน์ เครือข่ายแกนนำสถานศึกษา รุ่นที่ ๑