ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันตอบกฎหมาย โครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันตอบกฎหมาย โครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์
ติดต่อผู้อาจารย์ปิ่นบุญญา ลำมะนา ผู้ประสานงาน โทร.085-751-8086


Facebook