ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รอบโควตาพิเศษ นักศึกษาภาค ปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ผ่านการคัดเลือก เข้ายืนยันสิทธิ์ในการรายงานตัวเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
วันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ
วันที่ 22 ธันวาคม 2563
ประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ลำดับสำรอง)