ประกาศคณะนิติรัฐศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณารอบคัดเลือกการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ รางวัล Law and Politics Young Citizens Awards

ประกาศคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง ผลการพิจารณารอบคัดเลือกการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ คณะนิติรัฐศาสตร์ รางวัล Law and Politics Young Citizens Awards
คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ผลงานคลิปวีดีโอเข้าประกวด Law and Politics Young Citizens Awards 3 ประเภท คือ

1) รางวัล Law and Politics Young Citizens Awards ด้านนิติศาสตร์
2) รางวัล Law and Politics Young Citizens Awards ด้านรัฐประศาสนศาสตร์
3) รางวัล Law and Politics Young Citizens Awards ด้านรัฐศาสตร์
ในรอบนี้พิจารณาจากจำนวน ผู้เข้าชม (View) ในช่องยูทูป (YouTube) และจำนวนผู้เผยแพร่ (Share) ในเพจเฟซบุ๊ค (Facebook) ผลงานชิ้นใดที่ได้คะแนนรวมสูงสุดถือเป็นรางวัลชนะเลิศ และเรียงลำดับคะแนนลดหลั่นลงมาตามลำดับ เกณฑ์การให้คะแนนรอบตัดสินมีดังนี้

*เกณ์คะแนน
จำนวนผู้เข้าชม (View) ในช่องยูทูป (YouTube) ผู้ชม 1 คน คิดเป็น 1 คะแนน
จำนวนผู้เผยแพร่ (Share) ในเพจเฟซบุ๊ค (Facebook) ผู้เผยแพร่ 1 คน คิดเป็น 3 คะแนน

สอบถามรายละเอียด ****
อาจารย์วุฒิชัย ตาลเพชร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ หมายเลขติดต่อ 0833635276
นายจักรธร พลคชา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หมายเลขติดต่อ 0935615225
หรือคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เลขที่ 113 หมู่ 12 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 หมายเลขติดต่อ 043556036

**หมายเหตุ การเผยแพร่ในช่องยูทูป (YouTube) และในเพจเฟซบุ๊ค Facebook ในวันที่ 20 สิงหาคม – 7 กันยายน 2564 (ภายใน 16.30 น.) และประกาศผลรอบตัดสิน 8 กันยายน 2564