ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เบญจวรรณ บุญโทแสง บรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์

ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.เบญจวรรณ บุญโทแสง บรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์ กองบรรณาธิการและคณะกรรมการบริหารวารสาร เนื่องในโอกาสผ่านการประเมินวารสารในฐาน TCI กลุ่ม 2 รอบ 4 ครั้งที่ 3 (2565 – 2567) Facebook

Wasana Wasana Lertmalao

06/30/2022

ยินดีต้อนรับ นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ยินดีต้อนรับ นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ ดร.ธปภัค บูรณะสิงห์  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาทในโอกาสที่มาบรรยายไห้ความรู้เรื่อง “กระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในทศวรรษหน้า” ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2565ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Jakkathon

06/28/2022

ขอแสดงความยินกับ รองศาสตราจารย์ ดร.กฤติญา สุขเพิ่ม

คณะนิติรัฐศาสตร์ ขอแสดงความยินกับ รองศาสตราจารย์ ดร.กฤติญา สุขเพิ่ม เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมายเอกชน สังกัดสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 🎉🎉 Facebook

Jakkathon

01/20/2022

ขอประชาสัมพันธ์ กลุ่มไลน์นักศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

ขอประชาสัมพันธ์ ให้ผู้สมัครสาขานิติศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 โหลดคิวอาร์โคดนี้ เพื่อเข้ากลุ่มแอพพลิเคชั่นไลน์

Jakkathon

12/18/2021

Jakkathon

10/06/2021
1 2 3 7