Month: January 2022

ขอแสดงความยินกับ รองศาสตราจารย์ ดร.กฤติญา สุขเพิ่มขอแสดงความยินกับ รองศาสตราจารย์ ดร.กฤติญา สุขเพิ่ม

คณะนิติรัฐศาสตร์ ขอแสดงความยินกับ รองศาสตราจารย์ ดร.กฤติญา สุขเพิ่ม เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมายเอกชน สังกัดสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 🎉🎉 Facebook

แบบสำรวจบริการวิชาการ 2565แบบสำรวจบริการวิชาการ 2565

ขอประชาสัมพันธ์ นักศึกษาคณะนิติรัฐศาสตร์ 📢 ร่วมตอบแบบสำรวจความต้องการรับการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2565 ตามลิ้งค์ Google form ✨ Google  5/5