ขอประชาสัมพันธ์ กลุ่มไลน์นักศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

ขอประชาสัมพันธ์ ให้ผู้สมัครสาขานิติศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 โหลดคิวอาร์โคดนี้ เพื่อเข้ากลุ่มแอพพลิเคชั่นไลน์

Jakkathon

12/18/2021