ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รอบโควตาพิเศษ นักศึกษาภาค ปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ผ่านการคัดเลือก เข้ายืนยันสิทธิ์ในการรายงานตัวเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ลำดับสำรอง) Edge Google-drive Google-drive

Jakkathon

12/18/2020

โครงการทบทวนแผน คณะนิติรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

คณะนิติรัฐศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการทบทวนแผน คณะนิติรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการฯ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร ประธานสาขาวิชา คณาจารย์ผู้จัดทำแผน และบุคลากรสายสนับสนุน คณะนิติรัฐศาสตร์ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมอารยา รีสอร์ท โขงเจียม ริเวอร์ไซต์ จังหวัดอุบลราชธานี Facebook

Jakkathon

12/07/2020