ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รอบโควตาพิเศษ นักศึกษาภาค ปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ผ่านการคัดเลือก เข้ายืนยันสิทธิ์ในการรายงานตัวเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2563...
Read More

โครงการทบทวนแผน คณะนิติรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

คณะนิติรัฐศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการทบทวนแผน คณะนิติรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์...
Read More
Top