วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ดำเนินการจัดโครงการ โครงการ Global Gender Talk Series 2 @ Roi Et ประจำปีงบประมาณ 2567

ณ ห้องประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธ์ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ และถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook Live: คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี อาจารย์ริยา เด็ดขาด คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ กล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ฆารเลิศ ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์
ในการนี้ได้รับเกียรติจากคุณวิภาวี ศรีฟ้า นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัย Claremont สหรัฐอเมริกา การบรรยายวิชาการ หัวข้อ “หญิงอีสานในสงครามเย็น (1962 – 1975) : ชีวิตและประสบการณ์บนชายขอบของประวัติศาสตร์” คุณ อ้อมบุญ ทิพย์สุนา ประธานสมาคมเครือข่ายสภาองค์กร ชุมชนลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน (คสข.) การบรรยายวิชาการ หัวข้อ “ผู้หญิงอีสานในสมรภูมิการสร้างเขื่อน..ประสบการณ์ริมฝั่งโขง” และคุณกิติยา วิทยาประพัฒน์ อาจารย์ (พิเศษ) โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การบรรยายวิชาการ หัวข้อ “การสร้างความรู้ของผู้หญิงโลกที่สาม : การเขียนการอ่านและงานของผู้หญิงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”…#LPP #RERU