วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และอาจารย์ริยา เด็ดขาด คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ ร่วมเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 (ธรรมะสวัสดี) พร้อมด้วยท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกร (ตึกคณะนิติรัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด