ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอบรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 (รุ่นที่ 1)

ติดต่อสอบถามได้ที่ : 093-141-6146 (อ.ปิ่นบุญญา)