ประกาศคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง ผู้สมัครเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะนิติรัฐศาสตร์ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567
ดาวน์โหลดประกาศ : https://drive.google.com/file/d/1kJ18iTsnXpjj7A43vnTLGT8jR647ZYC-/view?usp=drive_link