ประกาศคณะนิติรัฐศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิแข่งขันตอบปัญหากฎมหายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์สานเสวนาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและบริการวิชาการ

โหลดประกาศ : https://lpp.reru.ac.th/download/4168/