วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. คณะนิติรัฐศาสตร์ เข้าร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในโครงการ “RERU เปิดโลกวิชาการและวันราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ 2567” ณ อาคารทศมภูมินทร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด…#LPP #RERU