คณะนิติรัฐศาสตร์  ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย “ขับเคลื่อนหญิงอีสานศึกษา : ต่อยอดองค์ความรู้สตรีนิยมอุษาคเนย์”

เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2567

เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธ์ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

มีกำหนดการงานดังต่อไปนี้

08.30-10.30 น. “หญิงอีสานในสงครามเย็น (1962-1975): ชีวิตและประสบการณ์บนชายขอบของประวัติศาสตร์”. :  วิภาวี ศรีฟ้า นักศึกษาปริญญาเอก  มหาวิทยาลัย Claremont สหรัฐอเมริกา

10.30-12.30 น.   เรื่องเล่าจากริมฝั่งโขง (2551- pres): หญิงอีสานในสมรภูมิการสร้างเขื่อนลาว/ไทย/จีน :  อ้อมบุญ ทิพย์สุนา ประธานสมาคมเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง จังหวัดภาคอีสาน (คสช.)

รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ​

13.00-16.00 น. ไดอารี่ของหญิงอาเซียน : สำรวจงานเขียนอัตชีวประวัติ นิยายภาพความทรงจํา และหนังสือทำมือของสตรีอุษาคเนย์

: กิติยา วิทยาประพัฒน์

อาจารย์[พิเศษ] โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทุกท่านสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ภายในงานมีอาหารและเครื่องดื่มบริการ

ทั้งนี้ยังสามารถรับชม Live ได้ที่ Facebook Live: คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ

https://docs.google.com/forms/d/1jRb4rR79AThjyEKZp0JkqIQ6fHl3Uol_19ELFSuhXS0/edit

ทุกท่านสามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานได้ทางบัญชีเงินทุนการศึกษาเพื่อนักศึกษาคณะนิติรัฐศาสตร์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาเสลภูมิ เลขที่ บช 020230248251

เมื่อท่านโอนเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อ ที่อยู่ เพื่อการออกใบเสร็จไปที่ งานส่งเสริมความรู้ แม่หญิงอีสานและเพศสถานะศึกษา (Isan Women’s and Gender Studies) สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่  riyadetk@reru.ac.th