กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

7 ธันวาคม 2566 เวลา 06.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะนิติรัฐศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองร้อยเอ็ด