วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา คณะนิติรัฐศาสตร์
ในโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมย่อย ดังนี้
1. กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป
2. กิจกรรมปาฐกถาพิเศษ “มองอดีต สู่อนาคต” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
3. กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “เหลียวหลัง แลหน้า 18 ปี คณะนิติรัฐศาสตร์” โดย ศิษย์เก่าคณะนิติรัฐศาสตร์ ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนและการทำงาน ซึ่งมีการ Live ผ่านช่องทางเฟสบุ๊คคณะนิติรัฐศาสตร์
4. กิจกรรมคืนสู่เหย้า คณะนิติรัฐศาสตร์