กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการจัดการศึกษาเพื่อประชาชน (กศ.ปช.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการจัดการศึกษาเพื่อประชาชน (กศ.ปช.) ประจำปีการศึกษา 2566
ในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกมษทรัพย์ (ชั้น 3) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ฝ่ายวิชาการคณะนิติรัฐศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการจัดการศึกษาเพื่อประชาชน (กศ.ปช.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีอาจารย์ริยา เด็ดขาด คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ เป็นประธานในกิจกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน