Month: March 2019

คณบดีรองคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร มอบผลผลิตจากสวนให้แก่อธิการบดีและรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดคณบดีรองคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร มอบผลผลิตจากสวนให้แก่อธิการบดีและรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คณบดี รองคณบดี คณะนิติรัฐศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร มอบผลผลิตจาก “สวนความมั่นคงทางอาหารตามศาสตร์พระราชา คณะนิติรัฐศาสตร์” แก่ท่านอธิการบดีและท่านรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อแทนคำขอบคุณและเป็นกำลังใจในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดต่อไป

ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์

คณะนิติรัฐศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ เนื่องในโอกาสนำทีมนักกีฬาเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดคว้าเหรียญรางวัล 5 เหรียญ ได้แก่ เหรียญทอง 2 เหรียญ และเหรียญทองแดง 3 เหรียญ ในการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41 วันที่ 4-10 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์