๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูตร (1)
๕ ธันวาคม ๒๕๖๖
Gold and Blue Elegant Certificate
เพิ่มหัวเรื่องย่อย (2)
ศูนย์บริการท้องถิ่น
previous arrow
next arrow

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

7 ธันวาคม 2566 เวลา 06.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะนิติรัฐศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองร้อยเอ็ด #ฝ่ายสื่อสารองค์กรฯ #คณะนิติรัฐศาสตร์ #มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Wasana Wasana Lertmalao

12/07/2023

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ #ฝ่ายสื่อสารองค์กรคณะฯ #คณะนิติรัฐศาสตร์ #มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Wasana Wasana Lertmalao

12/06/2023

ประกาศคณะนิติรัฐศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาและวิธีการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2567

ประกาศ คณะนิติรัฐศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาและวิธีการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2567 แบบประวัติผลงานเพื่อรับการคัดเลือกนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2567

Wasana Wasana Lertmalao

12/01/2023

ประกาศคณะนิติรัฐศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาและวิธีการดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2567

ประกาศคณะนิติรัฐศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาและวิธีการดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2567 แบบประวัติผลงานเพื่อรับการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2567

Wasana Wasana Lertmalao

12/01/2023

กิจกรรม “คณบดีพบปะนักศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566”

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. ห้องประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธ์ 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม “คณบดีพบปะนักศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566”

Wasana Wasana Lertmalao

11/30/2023

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด กำหนดจัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษา ในรายวิชาการ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

Wasana Wasana Lertmalao

11/30/2023

“18 ปี แห่งการให้ เราก้าวไปด้วยกัน” ร่วมบริจาคสมทบทุนการศึกษา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะนิติรัฐศาสตร์

“18 ปี แห่งการให้ เราก้าวไปด้วยกัน” ประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่าน ร่วมบริจาคสมทบทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะนิติรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Wasana Wasana Lertmalao

11/28/2023

งานคืนสู่เหย้าศิษยืเก่าและศิษย์ปัจจุบัน 2567 “คืนสู่เหย้า 18 ปี คณะนิติรัฐศาสตร์.”

  #อย่าพลาดกิจกรรมและโอกาสดี ๆ แบบนี้ ปีแรก ก้าวแรก ของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในงาน คืนสู่เหย้าศิษยืเก่าและศิษย์ปัจจุบัน 2567 “คืนสู่เหย้า 18 ปี คณะนิติรัฐศาสตร์.” ภายในงาน พบกับ การแสดงบนเวทีของนักร้องรับเชิญ อย่า พลาดกันนะ! จองโต๊ะจีน>>>>>> https://forms.gle/dcTTtCGAuVSVxv8p9 ราคาโต๊ะ 2,000 บาท / 8 ท่าน ภายใน 25 ธันวาคม 2566 จองโต๊ะพร้อมแนบสลิป ตรวจสอบการจองได้ที่ เพจคณะนิติรัฐศาสตร์ แจ้งความประสงค์มอบทุนเพื่อการศึกษาน้อง ๆ คณะนิติรัฐศาสตร์ >>>>>> https://forms.gle/WCwLQq7ZWJiyqB6LA ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผ่านแอดมินเพจชมรมศิษย์เก่าคณะนิติรัฐศาสตร์ หรือเบอร์โทรติดต่อ ผศ.ดร.เสกสรรค์ 099-4242-597 คุณสำเนียง 085-7683-674 คุณอภินันท์ 061-1658-572

Wasana Wasana Lertmalao

11/21/2023

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เชิญชวนรับชมหนังสั้น รอ.รอรัก (101 Lover)

มรภ.ร้อยเอ็ด เชิญชวนรับชมหนังสั้น รอ.รอรัก (101 Lover) ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด มีเป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดในระยะ 5 ปี คือ “ร้อยเอ็ดเมืองเกษตรอัจฉริยะ ท่องเที่ยวสร้างสรรค์ วัฒนธรรมสร้างมูลค่า สังคมพัฒนาอย่างยั่งยืน” ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น และประชาชนมีสุขภาวะที่ดี หลุดพ้นจากความยากจนพึ่งตนเองได้ โดยค่านิยม 11 ประการของชาวจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเข็มทิศในการดำเนินชีวิต เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าวในเร็ววัน

Wasana Wasana Lertmalao

10/10/2023
1 2 10