โพสต์เฟซบุ๊ก เดือนแห่งการใช้ชีวิตกลางแจ้ง คำคมเกี่ยวกับธรรมชาติ ภาพถ่าย สีเขียว (1)
350531494_1205891550119249_1805905852816511428_n
347244726_155818350619558_2441381293709377354_n
341896129_747067556892135_5179404550880083574_n
340407793_213859208043587_4221402753338094621_n
339147578_1364104177498194_8983735214370066984_n
25660419-01
DSC_0022
53322
previous arrow
next arrow

ภาพกิจกรรม

ประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะนิติรัฐศาสตร์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1(2)/2562

ประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะนิติรัฐศาสตร์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1(2)/2562 เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ปรดี เกษมทรัพย์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ  บุญโทแสง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รักษาราชการแทนคณบดี คณะนิติรัฐศาสตร์ เป็นประธานที่ประชุม    

Wasana Wasana Lertmalao

01/17/2019

surin

01/04/2019

โครงการสร้างความตระหนักรู้ต่อตนเองเพื่อป้องกันภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โครงการนี้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 โดยมีอาจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ มีคุณหมอและทีมพยาบาลจากโรงพยาบาลธวัชบุรี มาบรรยายให้ความรู้แก่ศึกษา คณะนิติรัฐศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนัก และรู้วิธีป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งมี อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ บุญโทแสง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

surin

09/29/2018
1 7 8