สีฟ้า สีขาว รูปภาพประกอบ ของขวัญ วันแม่ Facebook post
370265201_680352030792529_6256932192456699509_n
วันแม่-เพจสื่อการสอน
ป้าย-28-ก.ค02
banner
ศูนย์บริการท้องถิ่น
โพสต์เฟซบุ๊ก เดือนแห่งการใช้ชีวิตกลางแจ้ง คำคมเกี่ยวกับธรรมชาติ ภาพถ่าย สีเขียว (1)
350531494_1205891550119249_1805905852816511428_n
340407793_213859208043587_4221402753338094621_n
339147578_1364104177498194_8983735214370066984_n
DSC_0022
53322
previous arrow
next arrow

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ผศ.ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับ สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ ดร.ธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมระงับข้อพิพาท กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นักศึกษา โดยมี อาจารย์ริยา เด็ดขาด อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ เป็นผู้เสนอโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม รศ.ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ 1

Jakkathon

07/11/2022

โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทางกฎหมาย

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทางกฎหมาย ประจำปีการงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี ผศ.อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ กล่าวต้อนรับ สำหรับพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก 1.สำนักงานยุติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด โดย นายยงยุทร ธรรมนิตยางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 2.สภาทนายความจังหวัดร้อยเอ็ด โดย นายพงศกรณ์ ตั้งกิตต์ตระกูล ประธานสภาทนายความจังหวัดร้อยเอ็ด 3.คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย ผศ.อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กฤติญา สุขเพิ่ม ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ เป็นผู้เสนอโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม รศ.ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ 1

Jakkathon

07/11/2022

โครงการจัดตั้งศูนย์บริการท้องถิ่นและนวัตกรรมชุมชน

คณะนิติรัฐศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการจัดตั้งศูนย์บริการท้องถิ่นและนวัตกรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการจัดตั้งศูนย์บริการท้องถิ่น คณะนิติรัฐศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด ผศ.ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับ และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ กล่าวรายงานโครงการฯ ครั้งนี้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ บุญโทแสง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะนิติรัฐศาสตร์ เป็นผู้เสนอโครงการดังกล่าวฯ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Jakkathon

07/11/2022

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เบญจวรรณ บุญโทแสง บรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์

ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.เบญจวรรณ บุญโทแสง บรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์ กองบรรณาธิการและคณะกรรมการบริหารวารสาร เนื่องในโอกาสผ่านการประเมินวารสารในฐาน TCI กลุ่ม 2 รอบ 4 ครั้งที่ 3 (2565 – 2567) Facebook

Wasana Wasana Lertmalao

06/30/2022

ยินดีต้อนรับ นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ยินดีต้อนรับ นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ ดร.ธปภัค บูรณะสิงห์  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาทในโอกาสที่มาบรรยายไห้ความรู้เรื่อง “กระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในทศวรรษหน้า” ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2565ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Jakkathon

06/28/2022

ขอแสดงความยินกับ รองศาสตราจารย์ ดร.กฤติญา สุขเพิ่ม

คณะนิติรัฐศาสตร์ ขอแสดงความยินกับ รองศาสตราจารย์ ดร.กฤติญา สุขเพิ่ม เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมายเอกชน สังกัดสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 🎉🎉 Facebook

Jakkathon

01/20/2022
1 2 3 4 9