Tag: โครงการ นิติรัฐศาสตร์บริการแก่สังคม การจัดการป่าแบบมีส่วนร่วม

โครงการ นิติรัฐศาสตร์บริการแก่สังคม การจัดการป่าแบบมีส่วนร่วม ณ วันที่25 กรกฎาคม 2562โครงการ นิติรัฐศาสตร์บริการแก่สังคม การจัดการป่าแบบมีส่วนร่วม ณ วันที่25 กรกฎาคม 2562

คณะนิติรัฐศาสตร์ ได้จัดโครงการนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ ป่าชุมชนดงหัน ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 25 กรกฎาคม 2562 โดยมีคณะกลุ่มอนุรักษ์ป่าอาจารย์บุคลากรและนักเรียน เข้าร่วมโครงการ