Month: July 2019

ประกาศ รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายในโครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2562ประกาศ รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายในโครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2562

**หมายเหตุ** แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดโครงการจากเดิมอาคารอเนกประสงค์ เป็น ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ปิ่นบุญญา ลำมะนา โทร. 0632545229 กับ 0857518086