“18 ปี แห่งการให้ เราก้าวไปด้วยกัน” ร่วมบริจาคสมทบทุนการศึกษา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะนิติรัฐศาสตร์

“18 ปี แห่งการให้ เราก้าวไปด้วยกัน”
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่าน
ร่วมบริจาคสมทบทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะนิติรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567