คณบดี คณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะนิติรัฐศาสตร์ เข้ากราบสวัสดีปีใหม่และขอพรจากท่านอธิการบดี ผศ.ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562