ข้อมูลติดต่อ

คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
113 หมู่ 12 ตำบลเกาะแก้ว  อำเภอเสลภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด 45120
ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ 0910561845