ข้อมูลติดต่อ

คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
113 หมู่ 12 ตำบลเกาะแก้ว  อำเภอเสลภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด 45120
ติดต่อ 043-556036 , 064-2782513