ขอแสดงความยินกับ รองศาสตราจารย์ ดร.กฤติญา สุขเพิ่ม

คณะนิติรัฐศาสตร์ ขอแสดงความยินกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤติญา สุขเพิ่ม

เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมายเอกชน
สังกัดสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
🎉🎉